SULJE

KÄYTTÖEHDOT

Tällä sivulla kuvataan tämän verkkosivuston (jäljempänä ”Verkkosivusto”) käyttöön sovellettavat käyttöehdot. Jos haluat käyttää verkkosivustoa, lue nämä käyttöehdot huolellisesti.

Koska käyttöehtoja saatetaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme, että tarkistat ne säännöllisesti.

I) Oikeudelliset toteamukset

Immateriaaliomaisuus

Verkkosivuston omistaja on SANOFI-konserniin kuuluva Sanofi Oy (jäljempänä ”Sanofi”), joka myös hallinnoi verkkosivustoa. Verkkosivuston ulkoasuun ja sillä julkaistaviin erillisiin osiin, mukaan lukien mm. tavaramerkit, logot ja verkkotunnisteet www.millainenyska.fi, sovelletaan voimassa olevien, immateriaaliomaisuutta koskevien lakien tarjoamaa suojaa ja ne kuuluvat Sanofille tai sen tytäryhtiöille. Muussa tapauksessa niiden käyttö edellyttää erillistä kolmannen osapuolen valtuutusta. Mitään sivuston osaa ei saa missään muodossa tai missään mediassa kokonaan tai osittain kopioida, jäljentää, muuttaa, muokata, ladata, denaturoida, siirtää tai jakaa ilman Sanofin kirjallista etukäteishyväksyntää, paitsi yksinomaan lehdistötarpeisiin sillä ehdolla, että mainittuja immateriaalioikeuksia ja muita mahdollisia omistusoikeuksia noudatetaan. Kopiointi on sallittua ainoastaan omaan henkilökohtaiseen, yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, omalle henkilökohtaiselle tietokoneellesi.

Seuraava toteamus on lisättävä näkyville kaikkiin tästä sivustosta osittain tai kokonaan tehtyihin valtuutettuihin jäljennöksiin:

”TEKIJÄNOIKEUS 2019 Sanofi OY – KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN”

Sivuston muodostavien tai sillä näytettävien kappaleiden sallittua käyttöä ei saa millään tavalla denaturoida, vaihtaa tai muuttaa.

Sanofi tai sen tytäryhtiöt pidättävät itsellään oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin, jos yhtiön immateriaalioikeuksia loukataan millään tavalla.

Tietojen luonne

Sivusto on tarkoitettu kuluttajille.

Verkkosivustolla julkaistavia, erityisesti taloudellisia tietoja ei tule pitää sijoitukseen kannustavina tietoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä tulkita markkinoiden kartoittamiseksi tai yleisöanniksi. Ne eivät myöskään ole Sanofin ja/tai sen tytäryhtiöiden osakkeiden tai muiden arvopaperien tilaus-, osto- tai vaihtotarjous. Sanofi pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että verkkosivustolla julkaistavia tietoja päivitetään säännöllisesti (jos taloudellisia tietoja on tarjottu verkossa).

Verkkosivustolla saatetaan tarjota eri asiantuntijoiden mielipiteitä, jos heitä on konsultoitu verkkosivuston sisältöön tai lehdistöartikkelipoimintoihin liittyen. Nämä tiedot ovat ainoastaan kyseisen, konsultoidun asiantuntijan mielipiteitä, eivätkä ne välttämättä ole Sanofin tai SANOFI-konsernin mielipiteitä. Kyseiset asiantuntijat eivät ole Sanofin tai SANOFI-konsernin työntekijöitä, eivätkä he saa korvausta siitä, että Sanofi käyttää heidän mielipiteitään. Sanofi ei vastaa näiden tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

Verkkosivustolla voi olla myös terveyttä, fyysistä kuntoa, lääketieteen alaa ja ihmisten käyttöön tarkoitettuja lääketieteellisiä hoitokeinoja koskevia tietoja. Nämä tiedot julkaistaan verkkosivustolla ainoastaan tiedoksi, eivätkä ne korvaa lääkärin tai apteekkihenkilöstön antamia neuvoja. Tietoja ei tulisi missään tapauksessa käyttää sairautta tai fyysistä ongelmaa koskevan lääketieteellisen diagnoosin tekemiseen tai verkkosivustolla esitettyjen lääkkeiden määräämiseen tai käyttöön. Voit raportoida verkkosivuston kautta terveyteen liittyviä huolenaiheita, haittatapahtumia tai tuotteita koskevia teknisiä valituksia, tai esittää teknisiä tai lääketieteellisiä kysymyksiä Sanofin tuotteisiin liittyen. Käänny kuitenkin kaikissa tapauksissa lääkärin tai apteekkihenkilöstön puoleen.

Linkit muille sivustoille

Sanofi tai SANOFI-konserni eivät ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustosta, jota voidaan käyttää verkkosivustomme kautta. Sanofi ei voi valvoa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisältöä, joka pysyy kokonaan Sanofista erillisenä. Lisäksi se, että verkkosivustomme ja kolmannen osapuolen sivuston välillä on linkki, ei missään tapauksessa tarkoita, että Sanofi mitenkään hyväksyisi kyseisen sivuston sisällön, eikä varsinkaan tapaa, jolla sitä mahdollisesti käytetään.

Sinun tulee lisäksi ryhtyä tarvittaviin varotoimiin estääksesi mahdolliset verkkosivuston kautta leviävät tartunnat, erityisesti tietokonevirusten aiheuttamat tartunnat.

Ulkopuolisilla sivustoilla saattaa olla tälle verkkosivustolle viittaavia hypertekstilinkkejä. Tällaisia linkkejä ei tule luoda ilman Sanofin nimenomaista etukäteissuostumusta. Sanofi ei missään tapauksessa vastaa mitenkään tällaisten sivustojen käytettävyyden puutteesta, eikä Sanofi käy läpi, tarkista tai hyväksy niitä, eikä se vastaa niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muista tällaisilla sivustoilla olevista tai niiden kautta käytettävistä osista.

Vastuunrajoitus

Sanofi pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että sivustolla julkaistut tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Se pidättää itsellään oikeuden oikaista sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta. Sanofi ei kuitenkaan voi taata, että sivustolla olevat tiedot olisivat tarkkoja, paikkansapitäviä, ajan tasalla tai täydellisiä.

Siksi, pois lukien Sanofin törkeät tai tahalliset huolimattomuudesta johtuvat aineelliset vahingot, Sanofi ei vastaa

 • verkkosivustolla olevan tiedon epätäsmällisyydestä, virheestä tai puutteesta
 • vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen petollisesta tunkeutumisesta ja aiheuttavat muutoksia sivustolla oleviin tietoihin tai kohteisiin
 • laajemmin, jos kyseessä on mistä tahansa syystä syntyvä, minkä tahansa johdosta syntyvä, minkä tahansa luonteinen ja mihin tahansa seuraamuksiin johtava aineellinen vahinko tai välillinen tappio, vaikka Sanofia olisi varoitettu tämän vahingon tai tappion mahdollisuudesta, joka johtuu (i) verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä, (ii) verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien mahdollisesta vahingosta tai viruksesta, joka leviää tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen ja/tai (iii) siitä, että verkkosivustolta suoraan tai välillisesti saatavaan tietoon on uskottu.

Verkkosivuston tai muun sivuston osat annetaan käytettäväksi sellaisenaan, eikä niille anneta minkäänlaista implisiittistä tai eksplisiittistä takuuta. Sanofi ei tarjoa mitään implisiittistä tai eksplisiittistä takuuta muun muassa niiden markkina-arvosta tai mihin tahansa tarkoitukseen viittaavasta käyttökelpoisuudesta.

Sivuston käytettävyys

Tiedostat, (i) että on teknisesti mahdotonta tarjota virheetöntä verkkosivustoa, eikä Sanofi voi luvata tekevänsä niin, (ii) että virheet saattavat johtaa siihen, että verkkosivusto ei väliaikaisesti ole käytettävissä, ja että (iii) tietyt Sanofin hallinnan ulkopuoliset tapahtumat ja/tai asiat saattavat vaikuttaa verkkosivuston käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi siirto- ja viestintäyhteydet sinun ja Sanofin sekä Sanofin ja muiden verkkojen välillä.

Sanofi ja/tai sen alihankkijat voivat milloin tahansa väliaikaisesti tai pysyvästi muuttaa verkkosivustoa tai keskeyttää koko verkkosivuston tai osan siitä käytön voidakseen suorittaa huoltotöitä ja/tai parantaakseen ja/tai muuttaakseen verkkosivustoa. Sanofi ei vastaa sivustoa koskevista muutoksista, keskeytyksistä tai häiriöistä.

Tuotteita koskevat tiedot

Verkkosivustolla olevat ja julkaistut tiedot saattavat sisältää suoria tai välillisiä viittauksia SANOFI-konsernin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joista ei ole joissain maissa ilmoitettu tai jotka eivät ole niissä saatavilla tai joita saatetaan tarjota niissä eri nimellä ja jotka ovat maasta riippuen eri säännösten ja käyttöehtojen kohteena. Nämä viittaukset eivät tarkoita, että Sanofi tai SANOFI-konserni aikoisi myydä näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja omassa maassasi. Pyydä Sanofilta tai Sanofin myyntiedustajalta tietoja sinulle saatavilla olevista tuotteista, ohjelmista ja palveluista.

Sovellettava lainsäädäntö

Verkkosivustoon ja sen sisältöön sovelletaan Suomen lakia, ja näihin liittyvät mahdolliset riidat kuuluvat Suomen tuomioistuinten tuomiovallan piiriin.

II) Erityisehdot

Verkkosivuston julkaisija:

SANOFI OY, yritys, joka on asianmukaisesti rekisteröity Suomen lainsäädännön mukaan ja jonka kotipaikka on Revontulenkuja 1, 02100 Espoo, toimipaikan tunnusnumerolla 1048723-8.

Julkaisupäällikkö

Jenni Vuola, Toimitusjohtaja, Tel.: +358 20 1200300

Verkkosivuston isännöinti

Rackspace Inc., 125 Belmont Drive, Somerset, NJ, 08873 – United States

Tekijätiedot

 • Rekisteröity tavaramerkki

  Tiettyjen kolmannen osapuolen tavaramerkkien käyttö ei tarkoita, että niiden omistajat hyväksyisivät verkkosivuston sisältöä. Nämä kolmannet osapuolet ovat nyt ja jatkossa täysin riippumattomia Sanofista ja SANOFI-konsernista.

 • Valokuvien/videoiden tekijätiedot

  Sanofi toimittaa nämä tiedot sinulle pyydettäessä.

SAFI.SA.18.02.0111a

SULJE

Evästekäytäntö

Tällä sivulla kuvataan evästeiden käyttöä tällä Sanofin verkkosivustolla (jäljempänä ”Verkkosivusto”). Jos haluat käyttää verkkosivustoa, lue tämä evästekäytäntö huolellisesti.

Huomaa, että tämän verkkosivuston omistaja on SANOFI-konserniin kuuluva Sanofi Oy (jäljempänä ”Sanofi”, ”me” ja ”meidän”), joka myös hallinnoi verkkosivustoa.

Mitä evästeet ovat?

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä. Eväste on tekstitiedosto, jonka verkkosivusto lähettää selaimeesi ja joka tallennetaan tietokoneesi kovalevylle, älypuhelimeen tai muuhun IT-laitteeseen. Sen avulla on mahdollista tunnistaa tietokoneesi/IP-osoitteesi, ja se kerää tietoja siitä, millä sivuilla ja missä toiminnoissa käyt. Useimmat selaimet sallivat evästeet. Käyttäjät voivat kuitenkin halutessaan asettaa selaimensa estämään tai poistamaan ne.

Miksi käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi verkkosivustollamme, tekemiesi valintojen muistamiseksi käyttäessäsi verkkosivustoamme sekä jatkuvaa verkkosivustomme sisällön ja toimintojen kehittämistä varten. Käytämme myös evästeitä markkinointimme kohdentamiseen, sen räätälöimiseen tarpeisiisi ja tilastojen luomiseen verkkosivustomme käytöstä. Evästeiden avulla on myös mahdollista erotella käyttäjiä.

Verkkosivustolla voidaan käyttää erityyppisiä evästeitä.

- Istuntoevästeet ovat evästeitä, jotka kestävät vain käyntisi ajan ja jotka poistetaan sulkiessasi selaimen. Ne eivät sisällä henkilötietoja, joiden avulla Sanofi voisi tunnistaa sinut.

Muut evästeet jäävät laitteellesi, kunnes ne vanhenevat tai kunnes poistat ne välimuistista. Niitä sanotaan pysyviksi evästeiksi ja ne mahdollistavat tietyntyyppisen käyttöäsi koskevan tiedon palauttamisen muistista, kun palaat verkkosivustolle.

- Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka verkkosivusto säilyttää. Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka muut tahot kuin Sanofi ovat asettaneet. Muita tahoja voivat olla esimerkiksi yritykset, jotka auttavat meitä seuraamaan, analysoimaan tai räätälöimään palvelujamme, mainoksiamme ja sisältöjämme. Emme voi säädellä kolmansien osapuolten toteuttamaa tietojen käyttöä ja keräämistä.

- Kun verkkosivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, Sanofi voi tarjota pääsyn sellaisten verkkosivustojen tietoihin tai palveluihin, joita Sanofi ei omista tai hallinnoi, kuten YouTube-videoihin. Kun käyt kolmannen osapuolen verkkosivustolla käyttämällä verkkosivustolla olevaa linkkiä, sinuun sovelletaan kyseisen verkkosivuston tietosuojakäytäntöä ja oikeudellisia ilmoituksia. Tämän vuoksi sinun on perehdyttävä kyseisen verkkosivuston tietosuojakäytäntöön ja oikeudellisiin ilmoituksiin.

Yleiskatsaus verkkosivustolla käytettävistä evästeistä

 • Välttämättömät evästeet

  Nämä ovat evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta ja joita ei voi poistaa käytöstä Sanofin järjestelmissä.

  Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai varoittamaan niistä. Muistutamme kuitenkin siitä, että evästeiden poistaminen käytöstä voi estää sinua käyttämästä tiettyjä verkkosivustomme ominaisuuksia.

  Evästeen nimi

  Evästeen kuvaus

  hasVisited

  Käytetään näyttämään EU:n evästeitä koskevaa lainsäädäntöä esittelevä banneri

  allowTracking

  Käytetään yleisöanalytiikkaa varten

  allowYoutube

  Käytetään näyttämään YouTube-videoita

  userSettings

  Käytetään evästeiden hallintaan

  JSESSIONID

  On Java-palvelinsivuja sisältävillä sivustoilla käytetty alustakohtainen istuntoeväste. Palvelin pitää käyttäjän istunnon anonyymina evästeen avulla. • Suorituskykyevästeet

  Näitä evästeitä käytetään sisäisiin tarkoituksiin, jotta voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen. Niillä kerätään tietoja verkkosivuston käytöstäsi. Näiden tietojen perusteella voimme parantaa verkkosivuston toimintaa ja tietojen esittämistä verkkosivustolla.

  Evästeen nimi

  Evästeen kuvaus

  xtvrn

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  xtvalCZ

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  tmst

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  idrxvr

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  __utmz

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  __utmc

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  __utmb

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  __utma

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

  __utmt

  Osa XiTi-ohjelmistoa: seuraa liikennettä ja nostaa esiin ongelmia, joita verkkosivustoamme selaaville henkilöille saattaa tulla.

Jos et halua, että Google Analytics seuraa sinua, käy seuraavalla verkkosivulla: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Huomaa myös, että Googlen tietosuojakäytäntö löytyy täältä: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Miten voit säädellä evästeitä?

Sanofin verkkosivustolla olevia suorituskykyä parantavia ja suoramarkkinointiin tarkoitettuja evästeitä sekä kolmannen osapuolen ja muita evästeitä (paitsi välttämättömiä evästeitä) käytetään suostumuksellasi, jonka voit antaa vapaaehtoisesti napsauttamalla Sanofin verkkosivuston ponnahdusikkunassa esiin tulevaa ”Suostun”-valintaa. Jos et anna suostumustasi, tiettyjä evästeitä (paitsi välttämättömiä evästeitä) ei aseteta laitteeseesi. Välttämättömiä evästeitä käytetään Sanofin oikeutetun edun puitteissa asianmukaisen verkkosivuston suorituskyvyn varmistamiseen. Ne eivät edellytä sinun suostumustasi.

Voit peruuttaa suostumuksesi estämällä evästeiden käytön tai poistamalla evästeet, jotka on jo asennettu selaimeesi. Huomaa, että evästeiden poistaminen käytöstä voi estää sinua käyttämästä tiettyjä verkkosivustomme ja muiden verkkosivustojen ominaisuuksia.

Voit asettaa selaimesi hyväksymään tai hylkäämään kaikki evästeet, antamaan sinulle ilmoituksen, kun eväste julkaistaan, tarkistamaan sen voimassaolon, keston ja sisällön sekä poistamaan ajoittain evästeitä.

Voit myös kirjoittaa ”evästeet” selaimesi apuosioon avataksesi asennusohjeet.

Tietoja siitä, miten evästeitä hallinnoidaan mobiililaitteesi selaimella, löytyy laitteen käsikirjasta.

Lisätietoja evästeistä, myös niiden asentamisesta, hallinnasta ja poistamisesta, löytyy käymällä sivulla www.allaboutcookies.org.

SAFI.SA.18.02.0111a

Sanofi

Millainen yskä – sellainen lääke

Limainen yskä Limainen yskä

Bisolvon ®

Bisolvon ®


Sitkeää limaa, joka nousee ylös yskiessä.

Vinkuva, rohiseva ääni hengittäessä ja yskiessä.

Kuiva yskä Kuiva yskä

Silotoc ®

Silotoc ®


Jatkuva kutitus kurkussa ja nielussa.

Ärsyttävä ja uuvuttava yskä häiritsee yöunta ja / tai päivittäistä arkielämää.

Tietoa yskästä

Yskiva poika

Mikä on yskä?

Yskimisen tärkein tarkoitus on poistaa ärsyttävä ja vieras materiaali hengitysteistä. Se on tärkeä elimistön refleksi, joka poistaa keuhkoista vieraita ja haitallisia aineita sekä liiallista limaa. Äkillinen yskänpuuska saattaa myös varoittaa ympäristön ärsyttävistä tekijöistä.

Mistä yskä aiheutuu?

Yskä ei ole itsenäinen sairaus vaan yleensä oire jostakin sairaudesta. Yskän aiheuttaa useimmiten ylähengitysteiden tulehdus (flunssa) tai jokin muu hengitysteitä ärsyttävä tekijä (esim. pöly, kuiva ilma). Useimmiten yskä on lyhytaikaista ja sitä voidaan hoitaa tehokkaalla yskänlääkkeellä. Mikäli yskä pitkittyy tai äkilliseen yskään liittyy hälyttäviä oireita, pitää sen syy selvittää lääkärin vastaanotolla.

Kaksi yskätyyppiä

Yskä voi olla luonteeltaan kuivaa ärsytysyskää tai limaista yskää. Erityyppisiin yskäoireisiin on saatavilla erityisesti niiden hoitoon tarkoitettuja itsehoitolääkkeitä. Oikean yskänlääkkeen valinnassa on tärkeä tunnistaa kumpi yskätyyppi on kyseessä: limainen tai kuiva ärsytysyskä.

Oireet

Limainen yskä – oireet ja hoito

Limainen yskä on seurausta keuhkoputkien pinnalle kertyneestä sitkeästä limasta, jota on hankala yskiä pois. Limaiselle yskälle on tyypillistä epätavallisen runsas sitkeän liman eritys ja määrä ja sen heikentynyt poistuminen keuhkoputkista. Limainen yskä koetaan yleensä painontunteena rintakehällä tai tunteena, että lima ”ei irtoa”.

Miten tunnistat limaisen yskän?

Limaisen yskän oireet:

 • sitkeä lima, joka nousee ylös voimakkaasti yskiessä.
 • vinkuva, rohiseva ääni hengittäessä ja yskiessä.
 • painon tai paineen tunne rinnassa.
 • yskä on useimmiten pahimmillaan aamuisin.
Lung

Kuiva ärsytysyskä - oireet ja hoito

Ärsytysyskä voi syntyä jonkin ärsyttävän tekijän aktivoidessa ylähengitysteiden hermopäätteitä. Ärsytysyskä on kuivaa, kutittavaa ja kiusallista, ja siihen voi liittyä kurkun ja nielun kutiamisen tunne.

Miten tunnistat ärsytysyskän?

Ärsytysyskän tunnistaa seuraavista oireista:

 • jatkuva kutitus kurkussa ja nielussa.
 • yskiessä ei erity limaa.
 • rinnassa ei tunnu paineen tunnetta eikä hengitys rohise.
 • ärsyttävä ja uuvuttava yskä häiritsee yöunta.
Lung

Tuotteet

Scared monster

Bisolvon® ja Bisolaclar® ovat limaa irrottavia yskänlääkkeitä kuuriluontoiseen käyttöön.

Bisolvon®-valmisteen vaikuttava aine bromiheksiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja helpottaa sen poisyskimistä. Lääkkeen vaikutus havaitaan usein jo ensimmäisenä hoitopäivänä, mutta hyvä hoitovaikutus saavutetaan 3–5 päivän hoidon jälkeen.

Bisolaclar®-valmisteen vaikuttava aine asetyylikysteiini ohentaa sitkeää limaa ja helpottaa sen poisyskimistä. Bisolaclar® poretabletti otetaan kerran vuorokaudessa.

Bisolvon ryhmä

Tuoteperhe limaiseen yskään

Bisolvon® nieltävä tabletti – pieni pakkaus on helppo ottaa mukaan. Pienikokoinen nieltävä tabletti niellään kokonaisena veden kera. Tabletti on sokeriton ja gluteeniton.

Sitruunanmakuinen Bisolvon® liukeneva tabletti voidaan sekoittaa kylmään tai kuumaan veteen. Liukeneva tabletti on laktoositon.

Bisolvon®-liuokset ovat alkoholittomia, sokerittomia, gluteenittomia ja laktoosittomia. Maku on suklaa-kirsikka. Pullojen pakkauksessa on mukana lääke­mitta.

Bisolaclar®-poretabletti otetaan kerran päivässä aamuisin. Sitruunanmakuinen poretabletti liuotetaan puoleen lasilliseen vettä. Bisolaclar® on sokeriton, mutta sisältää laktoosia.

Annostus

Bisolvon® Strong 1,6 mg/ml liuos
Aikuiset ja yli 14-vuotiaat lapset: 5 ml 3 kertaa / vrk.
6–14-vuotiaat lapset: 2,5 ml 3 kertaa / vrk.
Aikuisten annos voidaan aloitusvaiheessa nostaa
10 ml:aan 3 kertaa / vrk.
Tutustu pakkausselosteeseen.

Bisolvon® 0,8 mg/ml liuos
Aikuiset ja yli 14-vuotiaat lapset: 10 ml 3 kertaa / vrk.
6–14-vuotiaat lapset: 5 ml 3 kertaa / vrk.
Aikuisten annos voidaan aloitusvaiheessa nostaa
20 ml:aan 3 kertaa / vrk.
Tutustu pakkausselosteeseen.

Bisolvon® 8 mg tabletti
Aikuiset ja yli 14-vuotiaat: 1 tabletti 3 kertaa / vrk.
6–14-vuotiaat lapset: puoli tablettia 3 kertaa / vrk.
Alle 6-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan.
Aikuisten annos voidaan aloitusvaiheessa nostaa 2 tablettiin 3 kertaa / vrk.
Tutustu pakkausselosteeseen.

Bisolvon® 8 mg, liukeneva tabletti
Aikuiset ja yli 14-vuotiaat lapset: 1 tabletti 3 kertaa / vrk.
Aikuisten annos voidaan aloitusvaiheessa nostaa 2 tablettiin 3 kertaa / vrk. Tabletti sekoitetaan lasilliseen kylmää tai kuumaa vettä.
Tutustu pakkausselosteeseen.

Bisolaclar® 600 mg poretabletti
Aikuiset 1 poretabletti / vrk.
Tutustu pakkausselosteeseen.

Angry monster

SILOTOC® hillitsee kuivaa yskää vaimentamalla keskushermoston yskäkeskuksen liiallista toimintaa. Yskän hillintä antaa ärtyneille ylähengitysteille aikaa parantua ja elimistö saa levätä yskästä.

SILOTOC®-valmistetta voi käyttää niin yöllä kuin päivällä, kun kuiva, ärsyttävä yskä häiritsee yöunta tai päivittäistä arkielämää.

SILOTOC® on nopeavaikutteinen ja vaikutus alkaa n. 10-20 minuutissa.

Kaksitehoinen SILOTOC®

Kuivaan ärsytysyskään saattaa liittyä myös ärtynyt ja kipeä kurkku. SILOTOC® puuduttaa nielua paikallisesti ja lievittää yskään liittyvää kurkkukipua, kun liuos kurlataan ennen annoksen nielemistä. Kaksitehoinen SILOTOC® lievittää siis yskään liittyvää kurkkukipua samalla kun se hillitsee yskää.

SILOTOC® on saatavana 100 ml ja 200 ml pakkauksissa.

Silotoc pakkaukset

SILOTOC®-liuos on sokeriton, alkoholiton ja laktoositon.

Annostus

SILOTOC® liuos 2,13 mg/ml
Ikä Paino (kg) Annostus (ml)
Lapset ja nuoret
6–15 v.
20–26 kg 5 ml x 3–4/vrk
27–45 kg 7,5 ml x 3–4/vrk
46–60 kg 15 ml x 3–4/vrk
Aikuiset > 60 kg 15 ml x 3–4/vrk

Pakkauksessa on mukana lääkemitta.

Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä.

Vinkkejä yskän hoitoon

Lepo ja nesteiden juominen

Huolehdi, että saat riittävästi lepoa ja nautit tarpeeksi nestettä. Lepo on tärkeää yskästä ja flunssasta toipumisen kannalta.

Ilmankostuttaja

Kuiva ilma saattaa ärsyttää herkkiä hengitysteiden limakalvoja. Varmista, että makuuhuoneesi tai toimistosi ilma on kosteaa käyttämällä ilmankostuttajaa.

Höyryhengitys

Yskää voi yrittää helpottaa myös höyryhengityksellä. Veden ei tulisi olla kiehuvaa, jotta siitä ei aiheudu palovammoja.

Nukkumisasento

Mikäli yskä häiritsee erityisesti yöllä, voi yskää yrittää helpottaa kohottomalla sängyn päätyä, niin että pää on muuta vartaloa korkeammalla.

© 2017 Sanofi. All rights reserved.

Sivuston sisältö suunniteltu suomalaisille.

SAFI.BISO2.17.11.0577

Päivitetty 2017 11 28

Julkaisija

Sanofi Oy | PL 505 / Revontulenkuja 1 02100 ESPOO puh. 0201 200 300 | Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta tuotteistamme, löydät yhteystietomme osoitteessa sanofi.fi

BISOLVON® limaa irrottava yskänlääke. Vaikuttava aine bromiheksiini. Liuokset pulloissa ja tabletit yli 6-vuotiaille. Liukeneva tabletti yli 14-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä.

BISOLACLAR® limaa irrottava yskänlääke. Vaikuttava aine asetyylikysteiini. Poretabletti aikuisille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä.

SILOTOC® kuivan ärsytysyskän hoitoon. Vaikuttava aine pentoksiveriini. Aikuisille ja yli 6-vuotiaille. Tilapäiseen käyttöön. Oireiden jatkuessa yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä.